Marketing Week - ΓΑΣΤΟΥΝΗ: Πώς η Ελαϊς Unilever Hellas κάνει πράξη την αειφορία

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Marketing

ΓΑΣΤΟΥΝΗ: Πώς η Ελαϊς Unilever Hellas κάνει πράξη την αειφορία

17 Ιουνίου 2013 | 00:00 Γράφει η Κατερίνα  Πολυμερίδου Topics: News,Trends,Ε.Κ.Ε,Τρόφιμα - Ποτά

Τα έργα μιλούν καλύτερα από τα λόγια, για τον τρόπο με τον οποίο η ιδέα της αειφορίας μπορεί να ενσαρκωθεί. Στο πνεύμα αυτό, η Ελαϊς Unilever Hellas οργάνωσε δημοσιογραφική αποστολή στη Γαστούνη Ηλείας, όπου και υλοποιεί πρότυπο πρόγραμμα αειφόρου καλλιέργειας τομάτας.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στο παγκόσμιο σχέδιο δράσης της Unilever για την αειφορία. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της τοπικής παραγωγής, η Ελαϊς Unilever Hellas εγκαινίασε το 2011 ένα πρόγραμμα αειφόρου καλλιέργειας τομάτας στη Γαστούνη Ηλείας, το οποίο αφορά στην παραγωγή του εργοστασίου Pummaro που διατηρεί στην περιοχή. Το πάθος των εργαζομένων του εργοστασίου, με «ψυχή» την ακούραστη Γενική Διευθύντρια Στέλλα Γεωργανά, αλλά και ο ενθουσιασμός των συνεργαζόμενων γεωργών, μιλούν για μία επιτυχημένη πρότυπη προσπάθεια. Τις εντυπώσεις της επί τόπου επίσκεψης, υπογραμμίζουν βέβαια τα στοιχεία του προγράμματος.

Πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας
Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 100 γεωργοί, οι οποίοι καλλιεργούν περίπου 65.000 στρέμματα και παράγουν 45 χιλιάδες τόνους τομάτας. Η εταιρεία εκπαιδεύει και ενημερώνει τους γεωργούς στη χρήση ορθών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια τομάτας και στη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Ομάδα γεωπόνων καθοδηγεί σε καθημερινή βάση τους παραγωγούς, για θέματα όπως ο σωστός χρονισμός και η σωστή διάρκεια ποτίσματος με χρήση μετρητών εδαφικής υγρασίας (υγρασιόμετρα) και συνυπολογίζοντας τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό.

Μέσα από το πρόγραμμα και προκειμένου οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες γεωργικές πρακτικές, εκπαιδεύεται και ενημερώνεται κάθε γεωργός χωριστά, αλλά και σε οργανωμένα σεμινάρια. Η εταιρεία προμηθεύει και επιλέγει τους σπόρους τομάτας που ευδοκιμούν στην περιοχή και έχουν υψηλά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάθε καλλιεργητική περίοδο δοκιμάζονται νέες ποικιλίες τομάτας, σε συνεργασία με τους παραγωγούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την παραγωγή άριστων προϊόντων Pummaro και Knorr. Η ποιότητα της τομάτας κάθε παραγωγού ελέγχεται σε κάθε φορτίο τομάτας, που συγκομίζεται και παραλαμβάνεται από το εργοστάσιο, στον ηλεκτρονικό σταθμό δειγματοληψίας.

Συνεχής εκπαίδευση στους παραγωγούς
Για την ακόμη καλύτερη ενημέρωση των γεωργών, στο εργοστάσιο του Pummaro πραγματοποιούνται σεμινάρια εστιασμένα σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τις αειφόρες πρακτικές καλλιέργειας. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται με τη συνεργασία τρίτων εταιρειών, ειδικευμένων στους αντίστοιχους τομείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανταπόκριση των παραγωγών στα σεμινάρια αυτά είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που πιστοποιεί την αξία τους για τον καλλιεργητή. 

Πολλαπλά τα οφέλη για το περιβάλλον
Κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι αυτού του προγράμματος είναι η μείωση των αποβλήτων κατά 80% και η μείωση της κατανάλωσης νερού άρδευσης κατά 25%, καθώς και η διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών και της βιοποικιλότητας της περιοχής. Για να επιτευχθεί ο στόχος για το νερό, είναι σημαντικό οι καλλιέργειες να ποτίζονται μόνο όταν χρειάζεται, κάτι που εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση υγρασιόμετρων και μετεωρολογικών σταθμών σε επιλεγμένες καλλιέργειες. 

Καθώς οι συνθήκες είναι περίπου ίδιες σε μια ακτίνα 50 χιλιομέτρων, τα στοιχεία που καταγράφονται καθημερινά από ένα σταθμό είναι ικανά να δώσουν τις ανάλογες «οδηγίες» σε όλους τους παραγωγούς της περιοχής αυτής.

Όσον αφορά στα απόβλητα και στη χρήση του νάιλον, οι ενέργειες που γίνονται είναι η χρήση βιοδιασπώμενου φιλμ εδαφοκάλυψης αντί του παραδοσιακού νάιλον, το οποίο δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και ενσωματώνεται στο χωράφι μετά το τέλος της καλλιέργειας, παραγόμενο από ανανεώσιμες πηγές με πρωτοβουλία της κεντρικής Unilever.
 
Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετοί παραγωγοί έχουν ξεκινήσει να μην χρησιμοποιούν καθόλου νάιλον στους αγρούς και έχουν δει ότι οι καλλιέργειές τους, χάρη στη συστηματική παρακολούθηση που πραγματοποιείται από τους γεωπόνους της Unilever, δεν κινδυνεύουν να προσβληθούν από παράσιτα. Τέλος η Unilever συνεργάζεται με τοπική εταιρεία ανακύκλωσης, που θα πηγαίνει και θα συλλέγει τα παραδοσιακό νάιλον από τα χωράφια, πράγμα που πριν μερικά χρόνια φαινόταν αδύνατο.

Οι βελτιώσεις αυτές έχουν συμβάλει στη μείωση του κόστους καλλιέργειας δίνοντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα στους αγρότες και καθιστώντας την παραγωγή τους βιώσιμη. Παράλληλα με τα περιβαλλοντικά οφέλη από τα χωράφια και τις καλλιέργειες, υπάρχει σαφής βελτίωση και στους περιβαλλοντικούς δείκτες που αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου Pummaro στη Γαστούνη.

Κι αυτό γιατί η τομάτα που παράγεται χάρη στην αειφόρο καλλιέργεια είναι καλύτερης ποιότητας, πιο συμπυκνωμένη, οπότε και έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό. Έχει περισσότερα BRIX, σύμφωνα με την ορολογία της τομάτας. Κατά συνέπεια, απαιτείται λιγότερος ατμός (ενέργεια) για τη συμπύκνωσή της στο εργοστάσιο, που σημαίνει ότι είναι λιγότερες οι εκπομπές CO2.

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
Οι 100 παραγωγοί βιομηχανικής τομάτας της περιοχής έχουν εξασφαλίσει ότι όλη η σοδειά τους αγοράζεται από το εργοστάσιο της Ελαϊς Unilever Hellas στη Γαστούνη και χρησιμοποιείται είτε για τα προϊόντα Pummaro που διατίθενται στην ελληνική αγορά, είτε εξάγεται στη Unilever Ευρώπης για να καλύψει μέρος των αναγκών της Ευρώπης για την παραγωγή των προϊόντων Knorr. Πρόσφατα, το εργοστάσιο Pummaro στη Γαστούνη  αναγνωρίστηκε επισήμως ως Αειφόρος Προμηθευτής της Knorr, στο Knorr Sustainable Agriculture Summit. Η πρωτοβουλία βραβεύτηκε επίσης και στην Ελλάδα, στα Environmental Awards 2013, στην κατηγορία «Green Integrated Crop Management».

Τί λένε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και παραγωγοί
Μίνα Βαλαβάνη
, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas: «Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα αειφορίας, το οποίο μας ωθεί να σκεφτούμε διαφορετικά, να βλέπουμε το μέλλον και όχι μόνο το παρόν. Μας ωθεί να δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, μέσα από τα ίδια μας τα προϊόντα, τις δράσεις για υγεία και υγιεινή σε όλο τον κόσμο, τη στήριξη ασθενών ομάδων του πληθυσμού».

Στέλλα Γεωργανά, Διευθύντρια Εργοστασίου Ελαϊς Unilever Hellas στη Γαστούνη: «Η αειφορία για τη Γαστούνη δεν είναι ένα πρόγραμμα που απλώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αποτελεί μια φιλοσοφία και ένα τρόπο καθημερινής καλλιέργειας, που διαρκώς εξελίσσεται και βελτιώνεται. Η αναγνώριση της δουλειάς μας, μάς κινητοποιεί να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο και να δουλέψουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά με τους αγρότες συνεργάτες μας, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, να προστατέψουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή των γεωργών μας».

Δημήτρης Ευθυμιόπουλος, Γεωπόνος της Ελαϊς Unilever Hellas στη Γαστούνη: «Το πρόγραμμα της αειφόρου γεωργίας στη Γαστούνη ξεκίνησε το 2011 και ήδη η καλλιέργεια τομάτας έχει χαρακτηριστεί από την Unilever ως αειφόρα. Και αειφορία σημαίνει συνεχής βελτίωση των γεωργικών πρακτικών, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για όλους εμάς η σημαντικότερη αναγνώριση είναι αυτή που προέρχεται από τους 100 παραγωγούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και των οποίων τις καλλιέργειες έχουμε κατορθώσει να εξάγουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στην υψηλή τους ποιότητα».

Σάββας Μαράτος, παραγωγός: «Μέσα από το πρόγραμμα αυτό κατάφερα να μειώσω το κόστος της καλλιέργειάς μου, αλλά ταυτόχρονα να κάνω πιο αποδοτική την παραγωγή μου. Η συνεργασία με τους ανθρώπους της Unilever, τη Διευθύντρια του εργοστασίου και τους γεωπόνους, είναι άριστη και αισθάνομαι ότι είμαστε μια οικογένεια. Μια οικογένεια που μαζί φροντίζει η εργασία να είναι πιο αποτελεσματική και το τελικό προϊόν καλύτερο ποιοτικά».

Τσούρας Θανάσης, παραγωγός:  «Βλέπουμε ότι η Unilever ψάχνει να βρει λύσεις σε όλα τα θέματα και χρηματοδοτεί εργαλεία, όπως τα υγρασιόμετρα, οι παγίδες για τα έντομα, οι μετεωρολογικοί σταθμοί, τα οποία θα κάνουν την εργασία μας πιο αποτελεσματική. Νιώθουμε εμπιστοσύνη πως θα αγοράζει το προϊόν μας για πολλά χρόνια και έτσι μπορούμε κι εμείς να επενδύσουμε στις καλλιέργειές μας. Πολλοί από εμάς έχουμε ήδη επεκτείνει τα στρέμματα που καλλιεργούμε».

Marketing Week Online( 17 Ιουνίου 2013)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Marketing Week Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

Προτεινόμενες ειδήσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

Δημόσιος Τομέας

Retail

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778