Marketing Week - Ανακύκλωση: Στρατηγικές συνεργασίες και ολοκληρωμένα προγράμματα

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Marketing

Ανακύκλωση: Στρατηγικές συνεργασίες και ολοκληρωμένα προγράμματα

2 Ιανουαρίου 2019 | 07:02 Γράφει η Κατερίνα  Νικολοπούλου Topics: Trends

Εντείνεται η επίγνωση των καταναλωτών αναφορικά με την ανάγκη και τα οφέλη της ανακύκλωσης, με τις εταιρείες του χώρου να συμβάλλουν σε αυτό με την επικοινωνία και τις εκπαιδευτικές τους πρωτοβουλίες, προβαίνοντας παράλληλα σε ουσιαστικές συμμαχίες σε ολόκληρο το φάσμα της δραστηριότητάς τους.

Σε νέο ρόλο τοποθετούνται οι εταιρείες ανακύκλωσης, με τις θεσμικές εξελίξεις να διαμορφώνουν ένα διαφορετικό περιβάλλον και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών να δίνει ώθηση στις προσπάθειές τους, ανεβάζοντας παράλληλα τον πήχη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικοινωνία καθίσταται καίριος μοχλός και εκτυλίσσεται σε κάθε διαθέσιμο κανάλι, ενώ υψηλά στις προτεραιότητες βρίσκεται και η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην πληροφόρηση του κοινού και ιδιαίτερα στις νεαρότερες δημογραφικές ομάδες. Η τεχνολογική καινοτομία αναμορφώνει το τοπίο, παρέχοντας αναβαθμισμένες δυνατότητες για βελτιστοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης απορριμμάτων, σε κάθε επίπεδο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με δεδομένες τις εκτεταμένες διαστάσεις της προσπάθειας, αλλά και του μεγέθους της σημασίας της, καθοριστική κρίνεται η εδραίωση στρατηγικών συνεργασιών σε όλα τα στάδια εκδίπλωσής της. Όπως εξηγεί η Νατάσσα Βορηά, Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, «Η συμβολή των συνεργατών μας στην πραγματοποίηση της ανακύκλωσης είναι καθοριστική. Συνεργαζόμαστε με ένα δυναμικό δίκτυο καταστημάτων, στα οποία έχουμε τοποθετήσει μέσα συλλογής, όπως κάδοι μικροσυσκευών, ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση λαμπτήρων και container.

Επίσης, με την εταιρεία έχει συμβληθεί η πλειοψηφία των Δήμων, σε χώρους των οποίων έχουν τοποθετηθεί όλα τα απαραίτητα μέσα συλλογής. Σημαντικό μέρος της συλλογής προέρχεται από συμβεβλημένους με το σύστημα εμπόρους παλαιών μετάλλων, ενώ συνεργαζόμαστε και με πολλές επιχειρήσεις για την ανακύκλωση του πάγιου εξοπλισμού τους. Ασφαλώς, η συλλογή των συσκευών δε θα είχε κανένα νόημα χωρίς τη δυνατότητα αυτές να μετατραπούν σε χρήσιμα υλικά. Η Ανακύκλωση Συσκευών έχει αναπτύξει, μέσω συνεργασιών, τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων συσκευών».

Από την πλευρά της, η Tetra Pak ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία διαχείρισης πόρων Veolia, με στόχο την ανακύκλωση όλων των υλικών των χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών ποτών και τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2025. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, το εξαγόμενο PolyAl (ανακτηθέν μείγμα πλαστικών/πολυμερών και αλουμινίου από τις χάρτινες συσκευασίες τροφίμων και ποτών) θα υφίσταται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις και θα μετατρέπεται σε πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πλαστικών. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση και αξία του ανακυκλωμένου PolyAl, συνεισφέροντας στην πιο αποτελεσματική συλλογή και ανακύκλωση των χάρτινων συσκευασιών ποτών και τροφίμων.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Εξαιρετικά θετικά είναι τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε η Alco για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε δείγμα 1.000 πολιτών, ηλικίας 25-65 ετών, σε ολόκληρη τη χώρα, όπου λειτουργεί ανακύκλωση συσκευασιών – μπλε κάδος. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι πολίτες στηρίζουν την ανακύκλωση συσκευασιών σε ποσοστό 97%, ενώ το 92% δηλώνει ότι πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικοκυριό του. Εξαιρετικά ευρεία είναι και η χρήση του μπλε κάδου, με το 95% όσων ανακυκλώνουν να υποστηρίζει ότι τον χρησιμοποιεί τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ ως πρόβλημα εντοπίζεται η ύπαρξη κοινών σκουπιδιών σε αυτούς.

Το 8% των ερωτωμένων που δήλωσε ότι δεν ανακυκλώνει τις συσκευασίες του, επικαλέστηκε πρακτικούς λόγους, όπως το ότι δεν υπάρχει μπλε κάδος κοντά στο σπίτι τους, ενώ οι μισοί από αυτούς είπαν πως θα αρχίσουν να ανακυκλώνουν εφόσον λυθούν τα εν λόγω ζητήματα. Στα ετήσια αποτελέσματά της για το 2017, άλλωστε, η ΕΕΑΑ ανακοίνωσε νέο ιστορικά υψηλότερο αποτέλεσμα και υπερκάλυψη των στόχων της για το σύνολο των υλικών συσκευασίας. Ενδεικτικό της προσπάθειας της ΕΕΑΑ και των συνεργαζόμενων Δήμων, είναι πως οι 580 χιλ. τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ αποτελεί το υψηλότερο αποτέλεσμα στα 15 έτη λειτουργίας της.

ΣΕ ΑΝΟΔΟ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Καρπούς φαίνεται πως αποδίδουν οι εκστρατείες ενημέρωσης αλλά και η επένδυση σε υποδομές για την ανακύκλωση συσκευών. Αν και υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών επιλέγει τα ενδεδειγμένα σημεία για την απόρριψή τους. Σύμφωνα με τη Νατάσσα Βορηά, «τα προηγούμενα χρόνια, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες ώθησαν τους πολίτες να επικεντρώνονται σε ζητήματα άμεσης επιβίωσης και να παραμελούν διαχρονικά ζητήματα, όπως η ποιότητα του περιβάλλοντος.

Παρόλα αυτά, τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας που διεξάγουμε κάθε χρόνο δείχνουν ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος επανέρχεται ως σημαντικό πρόβλημα. Αναφορικά με την ανακύκλωση, η πλειοψηφία πλέον γνωρίζει τους τρόπους που ανακυκλώνονται οι ηλεκτρικές συσκευές Το ποσοστό των ανθρώπων που πετούν τις συσκευές τους στα σκουπίδια ή τις παρατούν στον δρόμο κάθε χρόνο μειώνεται. Ωστόσο, έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να γίνει η ανακύκλωση μια αυτονόητη και αναγκαία πράξη. Μεγάλη μερίδα των ανθρώπων δεν αντιλαμβάνεται τα ουσιαστικά οφέλη για τον πλανήτη, τους ίδιους, τα παιδιά τους, την κοινωνία και την οικονομία».

Σε νέο ρόλο τοποθετούνται οι εταιρείες ανακύκλωσης, με τις θεσμικές εξελίξεις να διαμορφώνουν ένα διαφορετικό περιβάλλον και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών να δίνει ώθηση στις προσπάθειές τους, ανεβάζοντας παράλληλα τον πήχη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικοινωνία καθίσταται καίριος μοχλός και εκτυλίσσεται σε κάθε διαθέσιμο κανάλι, ενώ υψηλά στις προτεραιότητες βρίσκεται και η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην πληροφόρηση του κοινού και ιδιαίτερα στις νεαρότερες δημογραφικές ομάδες. Η τεχνολογική καινοτομία αναμορφώνει το τοπίο, παρέχοντας αναβαθμισμένες δυνατότητες για βελτιστοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης απορριμμάτων, σε κάθε επίπεδο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με δεδομένες τις εκτεταμένες διαστάσεις της προσπάθειας, αλλά και του μεγέθους της σημασίας της, καθοριστική κρίνεται η εδραίωση στρατηγικών συνεργασιών σε όλα τα στάδια εκδίπλωσής της. Όπως εξηγεί η Νατάσσα Βορηά, Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, «Η συμβολή των συνεργατών μας στην πραγματοποίηση της ανακύκλωσης είναι καθοριστική. Συνεργαζόμαστε με ένα δυναμικό δίκτυο καταστημάτων, στα οποία έχουμε τοποθετήσει μέσα συλλογής, όπως κάδοι μικροσυσκευών, ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση λαμπτήρων και container.

Επίσης, με την εταιρεία έχει συμβληθεί η πλειοψηφία των Δήμων, σε χώρους των οποίων έχουν τοποθετηθεί όλα τα απαραίτητα μέσα συλλογής. Σημαντικό μέρος της συλλογής προέρχεται από συμβεβλημένους με το σύστημα εμπόρους παλαιών μετάλλων, ενώ συνεργαζόμαστε και με πολλές επιχειρήσεις για την ανακύκλωση του πάγιου εξοπλισμού τους. Ασφαλώς, η συλλογή των συσκευών δε θα είχε κανένα νόημα χωρίς τη δυνατότητα αυτές να μετατραπούν σε χρήσιμα υλικά. Η Ανακύκλωση Συσκευών έχει αναπτύξει, μέσω συνεργασιών, τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων συσκευών».

Από την πλευρά της, η Tetra Pak ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία διαχείρισης πόρων Veolia, με στόχο την ανακύκλωση όλων των υλικών των χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών ποτών και τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2025. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, το εξαγόμενο PolyAl (ανακτηθέν μείγμα πλαστικών/πολυμερών και αλουμινίου από τις χάρτινες συσκευασίες τροφίμων και ποτών) θα υφίσταται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις και θα μετατρέπεται σε πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πλαστικών. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση και αξία του ανακυκλωμένου PolyAl, συνεισφέροντας στην πιο αποτελεσματική συλλογή και ανακύκλωση των χάρτινων συσκευασιών ποτών και τροφίμων.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Εξαιρετικά θετικά είναι τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε η Alco για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε δείγμα 1.000 πολιτών, ηλικίας 25-65 ετών, σε ολόκληρη τη χώρα, όπου λειτουργεί ανακύκλωση συσκευασιών – μπλε κάδος. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι πολίτες στηρίζουν την ανακύκλωση συσκευασιών σε ποσοστό 97%, ενώ το 92% δηλώνει ότι πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικοκυριό του. Εξαιρετικά ευρεία είναι και η χρήση του μπλε κάδου, με το 95% όσων ανακυκλώνουν να υποστηρίζει ότι τον χρησιμοποιεί τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ ως πρόβλημα εντοπίζεται η ύπαρξη κοινών σκουπιδιών σε αυτούς.

Το 8% των ερωτωμένων που δήλωσε ότι δεν ανακυκλώνει τις συσκευασίες του, επικαλέστηκε πρακτικούς λόγους, όπως το ότι δεν υπάρχει μπλε κάδος κοντά στο σπίτι τους, ενώ οι μισοί από αυτούς είπαν πως θα αρχίσουν να ανακυκλώνουν εφόσον λυθούν τα εν λόγω ζητήματα. Στα ετήσια αποτελέσματά της για το 2017, άλλωστε, η ΕΕΑΑ ανακοίνωσε νέο ιστορικά υψηλότερο αποτέλεσμα και υπερκάλυψη των στόχων της για το σύνολο των υλικών συσκευασίας. Ενδεικτικό της προσπάθειας της ΕΕΑΑ και των συνεργαζόμενων Δήμων, είναι πως οι 580 χιλ. τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ αποτελεί το υψηλότερο αποτέλεσμα στα 15 έτη λειτουργίας της.

ΣΕ ΑΝΟΔΟ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Καρπούς φαίνεται πως αποδίδουν οι εκστρατείες ενημέρωσης αλλά και η επένδυση σε υποδομές για την ανακύκλωση συσκευών. Αν και υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών επιλέγει τα ενδεδειγμένα σημεία για την απόρριψή τους. Σύμφωνα με τη Νατάσσα Βορηά, «τα προηγούμενα χρόνια, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες ώθησαν τους πολίτες να επικεντρώνονται σε ζητήματα άμεσης επιβίωσης και να παραμελούν διαχρονικά ζητήματα, όπως η ποιότητα του περιβάλλοντος.

Παρόλα αυτά, τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας που διεξάγουμε κάθε χρόνο δείχνουν ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος επανέρχεται ως σημαντικό πρόβλημα. Αναφορικά με την ανακύκλωση, η πλειοψηφία πλέον γνωρίζει τους τρόπους που ανακυκλώνονται οι ηλεκτρικές συσκευές Το ποσοστό των ανθρώπων που πετούν τις συσκευές τους στα σκουπίδια ή τις παρατούν στον δρόμο κάθε χρόνο μειώνεται. Ωστόσο, έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να γίνει η ανακύκλωση μια αυτονόητη και αναγκαία πράξη. Μεγάλη μερίδα των ανθρώπων δεν αντιλαμβάνεται τα ουσιαστικά οφέλη για τον πλανήτη, τους ίδιους, τα παιδιά τους, την κοινωνία και την οικονομία».


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κεντρικός άξονας της επικοινωνίας των εταιρειών ανακύκλωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, την οποία επιχειρούν αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων καναλιών. Για τη Νατάσσα Βορηά, «αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης που έχει ο πολίτης απέναντι στη δουλειά μας και τη δημιουργία συναισθηματικής δέσμευσης με το brand Ανακύκλωση Συσκευών». Όπως προσθέτει η ίδια, «τα οχήματα επικοινωνίας, τα οποία πιστεύουμε ότι μας φέρνουν πιο κοντά στους στόχους μας είναι η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Οι τηλεοπτικές μας καμπάνιες τα τελευταία χρόνια έχουν ανθρωποκεντρική και συναισθηματική προσέγγιση.

Στηρίζονται στις αξίες της ανιδιοτέλειας, της υπευθυνότητας και της αγάπης για τη ζωή. Όσον αφορά στο online περιβάλλον, έχουμε συνεχή παρουσία σε όλα τα social media με χρηστική πληροφόρηση και ποικίλο engaging περιεχόμενο πάντα δοσμένο με δημιουργικούς τρόπους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε είναι ζωντανά κανάλια επικοινωνίας και ανοιχτά στο διάλογο. Σημαντικά εργαλεία για τη διάδοση των μηνυμάτων μας είναι το native advertising, καθώς και η συνεργασία μας με προσεκτικά επιλεγμένους influencers».

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ
Πέρα από την επικοινωνία, αξιόλογες είναι και οι δράσεις που διοργανώνουν οι εταιρείες ανακύκλωσης, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Μεταξύ αυτών, η Οικολογική Εταιρεία ανακύκλωσης με τη στήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης οργάνωσε το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω στην Παραλία» με στόχο την προστασία των παραλιών και της θάλασσας, ιδιαίτερα σε περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς επισκεπτών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο και υποδειγματικό πρόγραμμα ανακύκλωσης, το οποίο περιλάμβανε συλλογή απορριμμάτων on-the-go με διαλογή στην πηγή αλλά και δράσεις ενημέρωσης.

Με το σύνθημα «Ας Κρατήσουμε Καθαρές, Θάλασσες & Ακτές», ομάδες εθελοντών ενημέρωναν κατοίκους, τουρίστες, επισκέπτες και τοπικές επιχειρήσεις, ενώ συνολικά συλλέχθηκαν 222.000 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ συνέλεξε πόρτα-πόρτα τις καμένες ηλεκτρικές συσκευές των νοικοκυριών στις περιοχές Μάτι, Νέος Βουτζάς, Ραφήνα και Κινέττα, ενώ εγκατέστησε στις ίδιες περιοχές container σε σημεία των Δήμων για την παράδοση συσκευών από τους πολίτες.

Στο πλαίσιο της δράσης, που υποστηρίχθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, συγκεντρώθηκαν 4 τόνοι κατεστραμμένων συσκευών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένη μονάδα συνεργαζόμενη με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ για την απορρύπανση και ανακύκλωσή τους. Υψηλά στις προτεραιότητες βρίσκεται και η επένδυση στη νέα γενιά, με τις εταιρείες να στρέφονται σε αυτήν με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες. Όπως σημειώνει η Νατάσσα Βορηά, «καθώς τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, εναποθέτουμε σε αυτά τις ελπίδες μας για έναν καλύτερο κόσμο. Έτσι, από το 2016 πραγματοποιούμε πανελλαδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο χαρακτήρα τους ενισχύουν όλο και περισσότεροι κρατικοί φορείς, αναλαμβάνοντας συστηματικές πρωτοβουλίες ανακύκλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εγκαινίασε ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, σε συνεργασία με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση και την αμερικάνικη ENVIPCO. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την τοποθέτηση του 1ου Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης εντός του χώρου του Υπουργείου και αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εφαρμογή της «Διαλογής στην Πηγή», με παράλληλη παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου, που ανέρχεται σε 3 λεπτά του ευρώ ανά συσκευασία. Το συνολικό ανταποδοτικό αντίτιμο θα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» ξεκίνησε και επίσημα το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποστήριξη της «Συμμαχία για την Ελλάδα». Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης δημόσιας υπηρεσίας, ενώ τα έσοδα από την εφαρμογή του προγράμματος θα ενισχύουν αποκλειστικά τον λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, του πολιτικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
To πρώτο παιδικό φεστιβάλ ανακύκλωσης Eco Park οργάνωσε η Greenmind Advertising, ειδικευμένη σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τη συμμετοχή της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και χορηγό την Tetra Pak. Μεγάλος αριθμός μαθητών Δημοτικών σχολείων, αλλά και γονέων, ήρθαν κοντά στη φιλοσοφία της ανακύκλωσης, εκπαιδεύτηκαν μέσω ειδικού video, έφτιαξαν αντικείμενα από ανακυκλώσιμα υλικά και έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια με θέμα την ανακύκλωση. Οι χώροι του Eco Park ντύθηκαν με πολύχρωμα εικαστικά, ενώ οι μικροί φίλοι πήραν τα δικά τους αξεσουάρ και δώρα από την εκδήλωση.

Η «ΜΑΧΗ» ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
Αλλαγές επιφυλάσσει η νομοθεσία για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας από 1/1/2019, με αύξηση του περιβαλλοντικού τέλους, σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν «ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019». Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το 2018, αναφορικά με το κανάλι των σουπερμάρκετ, η εφαρμογή του μέτρου ήταν αυστηρή και καθολική, ενώ τα στοιχεία δείχνουν μείωση της τάξης του 75-80% στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με το 2017.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής προσπάθειας «Νοιαζόμαστε Σήμερα – Ζούμε Καλύτερα Αύριο», το ΙΕΛΚΑ πραγματοποιεί σε συνεργασία με 9 αλυσίδες σουπερμάρκετ-λιανεμπορίου (ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Θανόπουλος, Μασούτης, MyMarket, Ok!Anytime Market, Praktiker, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης) καμπάνια για την ενημέρωση του κοινού για τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2018 και τον Ιανουάριο του 2019 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση του κοινού μέσω διάφορων εργαλείων που δημιούργησε το ΙΕΛΚΑ με την υποστήριξη της Ste.Ma. Consulting, όπως διανομή ειδικού φυλλαδίου, καταχωρήσεις σε φυλλάδια προσφορών και λοιπά έντυπα, ανάρτηση ενημερωτικής αφίσας κ.ά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΙΕΛΚΑ, αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τη διάθεση εκτός των σουπερμάρκετ, ακόμα και με συνολική μείωση της τάξης του 65%, η κατανάλωση διαμορφώνεται στις 130-135 σακούλες ανά κάτοικο ανά έτος. Παρά το ότι είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, η μείωση δεν αξιολογείται ως επαρκής, καθώς δεν επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ανάμεσα στα αυστηρότερα ρυθμιστικά πρότυπα για το περιβάλλον είναι αυτό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέποντας την ανάπτυξη συλλογικών συστημάτων για τη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η Νατάσσα Βορηά αναλύει το πλαίσιο: «Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικές συσκευές υποχρεούνται να φροντίζουν για τη σωστή διαχείρισή τους μετά το τέλος της χρήσιμης ζωής τους.

Η ευρωπαϊκή οδηγία, που έγινε νόμος σε κάθε κράτος-μέλος προβλέπει τη δημιουργία συλλογικών συστημάτων, τα οποία θα αναλάβουν, για λογαριασμό των παραγωγών και εισαγωγέων, τη διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με τον ορθότερο τρόπο περιβαλλοντικά, αλλά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, το 2004 δημιουργήθηκε ένα συλλογικό σύστημα για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και έκτοτε πάνω από 2.500 επιχειρήσεις του κλάδου έχουν απευθυνθεί σε εμάς για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους».

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Είναι μάλλον ενδεικτικό ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου στις ΗΠΑ όρισαν για πρώτη φορά το 2017 chief digital officers και προχώρησαν σε σημαντικές επενδύσεις σε τεχνικές και λογισμικά νέας γενιάς, καθώς και σε λύσεις ΑΙ. H χρήση data αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών δημιουργούν νέες ευκαιρίες, Οι νέες τεχνολογικές τάσεις περιλαμβάνουν καινοτομίες όπως το Apple robot που επεξεργάζεται τα ηλεκτρονικά απορρίμματα πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ό,τι ο άνθρωπος.

Τέτοιου είδους ρομπότ μπορούν να αποσπάσουν με ακρίβεια τα χρήσιμα εξαρτήματα και υλικά από κάθε συσκευή, είτε είναι τηλέφωνο, υπολογιστής ή τηλεόραση. Νέα ώθηση στο πεδίο της ανακύκλωσης δίνει και η εξέλιξη του Internet of Things και της τεχνολογίας Machine-to-Machine, προσφέροντας την ευκαιρία για βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων. Για παράδειγμα, το wireless monitoring διευκολύνει το έργο των υπαλλήλων, ενημερώνοντας σε real time για τις ανάγκες σε διαφορετικές περιοχές, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.
Πηγές: www.wastedive.com, www. harmony1.com

ΟΙ RETAILERS ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ»
Αξιοσημείωτες είναι και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν μεγάλα super markets, με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών, κατά κύριο λόγο, αναφορικά με την αξία της ανακύκλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Lidl Ελλάς στήριξε για 2η συνεχόμενη χρονιά, το 1ο πανευρωπαϊκά «Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτική Ανακύκλωση, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να ενημερωθούν και να διασκεδάσουν με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, εργαστήρια για την προστασία του περιβάλλοντος και το 3D e game, ένα πρωτότυπο διαδραστικό παιχνίδι για όλους.

Το πάρκο περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα, εργαστήρι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εργαστήρι καλλιτεχνικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χώρο περιβαλλοντικών παιχνιδιών, μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης για την ανακύκλωση μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών με παροχή ανταποδοτικού κινήτρου, αλλά και παιδότοπο και χώρο αναψυχής. Την πορεία του συνέχισε και το 1ο παγκοσμίως «Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης», το οποίο έχει αναπτυχθεί από το εγκεκριμένο από το Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος, με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης μαθητών και την εκπαίδευση δημοτών στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

FOCUS POINTS
- Κεντρικός άξονας της επικοινωνίας των εταιρειών ανακύκλωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, την οποία επιχειρούν αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων καναλιών. Παράλληλα, διοργανώνουν συστηματικά δράσεις ευαισθητοποίησης, συχνά σε συνεργασία με brands
- Με δεδομένες τις εκτεταμένες διαστάσεις της προσπάθειας, αλλά και του μεγέθους της σημασίας της, καθοριστική κρίνεται η εδραίωση στρατηγικών συνεργασιών σε όλα τα στάδια εκδίπλωσής της
- H πλειοψηφία των πολιτών γνωρίζει τους τρόπους που ανακυκλώνονται οι ηλεκτρικές συσκευές, ενώ το ποσοστό των ανθρώπων που πετούν τις συσκευές τους στα σκουπίδια ή τις παρατούν στον δρόμο κάθε χρόνο μειώνεται
- Οι πολίτες στηρίζουν την ανακύκλωση συσκευασιών σε ποσοστό 97%, ενώ το 92% δηλώνει ότι πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικοκυριό τους
- Τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο χαρακτήρα τους ενισχύουν όλο και περισσότεροι κρατικοί φορείς, αναλαμβάνοντας συστηματικές πρωτοβουλίες ανακύκλωσης

Marketing Week (T. 1553)
« 1 2 3 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Marketing Week Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

Προτεινόμενες ειδήσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

Δημόσιος Τομέας

Retail

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778