Marketing Week - Απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας: Πολύτιμο εργαλείο στη φαρέτρα του σύγχρονου Μάρκετινγκ

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Marketing

Απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας: Πολύτιμο εργαλείο στη φαρέτρα του σύγχρονου Μάρκετινγκ

22 Μαΐου 2012 | 14:23 Γράφει ο Δημήτρης  Κορδεράς Topics: Ε.Κ.Ε

Η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/0308 (COD), η οποία υποχρεώνει τις μεγάλες ή/και εισηγμένες εταιρείες στο Xρηματιστήριο να δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις τους, αλλάζει άρδην τη βαρύτητα των Ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας που τις συνοδεύουν.

Η εξέλιξη αυτή στην πλήρη εφαρμογή της μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό επιχειρείν. Μεταξύ των στόχων της νέας οδηγίας είναι και η αύξηση της σαφήνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων, με στόχο τις κατηγορίες εταιρειών για τις οποίες οι προβληματισμοί αυτοί είναι σημαντικοί λόγω της ολοένα και πιο εντατικής διασυνοριακής δραστηριότητάς τους και του μεγαλύτερου αριθμού εξωτερικών εμπλεκόμενων παραγόντων. Θεωρητικά, η οδηγία αυτή αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως και στην Ελλάδα.

Η οδηγία αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης (ήτοι ο Οικονομικός Απολογισμός) αποτελούν σημαντικά στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πρέπει να παρέχουν πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης και της θέσης της, κατά τρόπο που να συμβαδίζει με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να περιορίζονται στις οικονομικές πτυχές των εργασιών της επιχείρησης. Πρέπει επιπλέον να γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της ανάπτυξης, της επίδοσης ή της θέσης της επιχείρησης».

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι δίπλα στους οικονομικούς απολογισμούς πρέπει πλέον οι εταιρείες να συμπεριλαμβάνουν παράλληλα και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες. Και ο ιδανικότερος τρόπος για να συμβεί αυτό σωστά και ολοκληρωμένα είναι μέσω της σύνταξης Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο Απολογισμός αυτός συντάσσεται σύμφωνα με τους δείκτες του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1 που εκδίδει ο Οργανισμός Global Reporting Initiative. Στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια έχουν προχωρήσει σε αυτή την πρωτοβουλία αρκετές και σημαντικές εταιρείες, όπως είναι οι Vodafone, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Ελληνικά Πετρέλαια, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Motor Oil, Alpha Bank, Coca-Cola 3E, OTE, Όμιλος Μυτιληναίου, Τιτάν, Interamerican, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κ.ά.

Στο ξεκίνημά τους, οι Απολογισμοί αυτοί είχαν περισσότερο τον χαρακτήρα προστιθέμενης αξίας, παρά μιας πρωτοβουλίας που επέβαλε το επιχειρείν. Χρόνο με τον χρόνο το περιεχόμενό τους εξελισσόταν, γινόταν περισσότερο ουσιαστικό, αλλά και πλούσιο, όσο οι ενέργειες ΕΚΕ αυξάνονταν και διείσδυαν σε περισσότερους τομείς, όπως η «πράσινη» ανάπτυξη, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η κοινωνία. Σήμερα, οι Απολογισμοί αυτοί, εκτός των κοινωνικών, περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Πλέον, δεν αποτελούν μια επιπλέον παροχή των εταιρειών στους μετόχους και στην κοινωνία, αλλά μια δεδομένη και άκρως απαραίτητη κίνηση, η οποία καλλιεργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα των εταιρειών αυτών, κάτι που το επιζητά επιτακτικά πλέον ο έλληνας καταναλωτής, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε.

Άλλωστε, οι καταναλωτικές έρευνες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, δείχνουν την ίδια εικόνα: Οι έλληνες καταναλωτές, ειδικά αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, εκτιμούν και επιβραβεύουν τις εταιρείες που επιστρέφουν μέρος των κερδών τους στην ελληνική κοινωνία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δε, τα κεφάλαια που επενδύονται σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες στην Ευρώπη ξεπερνούν τα 5 τρισ. ευρώ, αυξανόμενα διαρκώς, από χρόνο σε χρόνο. Κάπου εδώ τίθεται ένα άλλο, αρκετά ενδιαφέρον ερώτημα: «Πόσο συνάδει η υποχρεωτική δημιουργία τέτοιων απολογισμών με την εθελοντική χροιά που εμπεριέχει ο όρος της εταιρικής υπευθυνότητας;». Το ερώτημα ωστόσο αυτό δεν λαμβάνει υπόψη του τις διεθνείς τάσεις σε αυτό το κομμάτι του επιχειρείν, τάσεις που δείχνουν ότι η δημοσιοποίηση τέτοιου είδους στοιχείων θα γίνει υποχρεωτική, είτε κανονιστικά, είτε εθιμικά.

Στη Γαλλία ήδη είναι υποχρεωτικό εδώ και χρόνια να δημοσιεύουν οι εταιρείες στοιχεία για την κοινωνική και περιβαλλοντική τους δράση, ενώ στη Σουηδία αυτό θεσμοθετήθηκε πριν δύο περίπου χρόνια για 52 εταιρείες... του δημόσιου τομέα. Λίγο αργότερα, τη στρατηγική αυτή ακολούθησε και η Δανία, ενώ έπεται και συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα εντεινόμενο ενδιαφέρον για κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις των μεγάλων εταιρειών από πλείστους φορείς, όπως είναι οι ΜΚΟ, οι καταναλωτές, οι κυβερνήσεις, οι επενδυτές. Κάτι που ευνοεί και η μετεξέλιξη των κρατών σε μια παγκόσμια κοινωνία πληροφοριών και διαφάνειας, όπου η πληροφορία διαχέεται από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Οι ενοποιημένοι οικονομικοί απολογισμοί στο μικροσκόπιο της Ευρώπης
Ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος της EuroCharity, μιλώντας στο Marketing Week εκτίμησε ότι η οδηγία 2011/0308 (COD) αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα στη μη χρηματοοικονομική λογοδοσία των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει, η πλειονότητα των εταιρειών εξακολουθεί να μη δημοσιοποιεί συγκεντρωτικά στοιχεία που άπτονται τέτοιων θεμάτων «κρυμμένη πίσω από το δέντρο της εθελοντικής λογοδοσίας που αποτελεί την πεμπτουσία της ΕΚΕ». Και συνεχίζει: «Όπως διαφαίνεται μέσα από την προτεινόμενη Οδηγία, οι εταιρείες οφείλουν να ενστερνιστούν πλέον τη νέα τάση προσθήκης των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων στις οικονομικές εκθέσεις. Η προτεινόμενη Οδηγία αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών».

Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της επιχείρησης, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Σπανός, η Οδηγία λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις μεσαίες επιχειρήσεις, κρίνοντας σκόπιμο τα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν την επιλογή να απαλλάσσουν κάποιες επιχειρήσεις από την υποχρέωση δημοσιοποίησης μη οικονομικών πληροφοριών στην έκθεση διαχείρισής τους.

«Σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις, το Ιntegrated Report είναι η ενιαία και μοναδική έκθεση της εταιρείας, απαντώντας στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για μία τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στο εξωτερικό, καθώς κάθε στοιχείο της ενιαίας έκθεσης παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές και στα ενδιαφερόμενα μέρη για την παρούσα αλλά και μελλοντική επίδοση του οργανισμού. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση υποδεικνύοντας τους συσχετισμούς μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης».

Σύμφωνα με πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της KPMG, μόλις το 33% των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα προβαίνει στη δημοσιοποίηση Κοινωνικών Απολογισμών, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για τις εταιρείες που δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα την έννοια της ΕΚΕ στην επιχειρησιακή στρατηγική τους, κενό το οποίο θα καλύψει η νέα Οδηγία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Η Οδηγία αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10/7/2012, ενώ με την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία «θα υπάρξουν και οι ανάλογες διευκρινιστικές διατάξεις προκειμένου οι εταιρείες να προσαρτήσουν τα απαραίτητα στοιχεία, ενδεχομένως στις οικονομικές καταστάσεις του 2014» καταλήγει ο Μ. Σπανός.

Η εξέλιξη αυτή στην πλήρη εφαρμογή της μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό επιχειρείν. Μεταξύ των στόχων της νέας οδηγίας είναι και η αύξηση της σαφήνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων, με στόχο τις κατηγορίες εταιρειών για τις οποίες οι προβληματισμοί αυτοί είναι σημαντικοί λόγω της ολοένα και πιο εντατικής διασυνοριακής δραστηριότητάς τους και του μεγαλύτερου αριθμού εξωτερικών εμπλεκόμενων παραγόντων. Θεωρητικά, η οδηγία αυτή αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως και στην Ελλάδα.

Η οδηγία αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης (ήτοι ο Οικονομικός Απολογισμός) αποτελούν σημαντικά στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πρέπει να παρέχουν πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης και της θέσης της, κατά τρόπο που να συμβαδίζει με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να περιορίζονται στις οικονομικές πτυχές των εργασιών της επιχείρησης. Πρέπει επιπλέον να γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της ανάπτυξης, της επίδοσης ή της θέσης της επιχείρησης».

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι δίπλα στους οικονομικούς απολογισμούς πρέπει πλέον οι εταιρείες να συμπεριλαμβάνουν παράλληλα και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες. Και ο ιδανικότερος τρόπος για να συμβεί αυτό σωστά και ολοκληρωμένα είναι μέσω της σύνταξης Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο Απολογισμός αυτός συντάσσεται σύμφωνα με τους δείκτες του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1 που εκδίδει ο Οργανισμός Global Reporting Initiative. Στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια έχουν προχωρήσει σε αυτή την πρωτοβουλία αρκετές και σημαντικές εταιρείες, όπως είναι οι Vodafone, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Ελληνικά Πετρέλαια, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Motor Oil, Alpha Bank, Coca-Cola 3E, OTE, Όμιλος Μυτιληναίου, Τιτάν, Interamerican, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κ.ά.

Στο ξεκίνημά τους, οι Απολογισμοί αυτοί είχαν περισσότερο τον χαρακτήρα προστιθέμενης αξίας, παρά μιας πρωτοβουλίας που επέβαλε το επιχειρείν. Χρόνο με τον χρόνο το περιεχόμενό τους εξελισσόταν, γινόταν περισσότερο ουσιαστικό, αλλά και πλούσιο, όσο οι ενέργειες ΕΚΕ αυξάνονταν και διείσδυαν σε περισσότερους τομείς, όπως η «πράσινη» ανάπτυξη, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η κοινωνία. Σήμερα, οι Απολογισμοί αυτοί, εκτός των κοινωνικών, περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Πλέον, δεν αποτελούν μια επιπλέον παροχή των εταιρειών στους μετόχους και στην κοινωνία, αλλά μια δεδομένη και άκρως απαραίτητη κίνηση, η οποία καλλιεργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα των εταιρειών αυτών, κάτι που το επιζητά επιτακτικά πλέον ο έλληνας καταναλωτής, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε.

Άλλωστε, οι καταναλωτικές έρευνες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, δείχνουν την ίδια εικόνα: Οι έλληνες καταναλωτές, ειδικά αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, εκτιμούν και επιβραβεύουν τις εταιρείες που επιστρέφουν μέρος των κερδών τους στην ελληνική κοινωνία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δε, τα κεφάλαια που επενδύονται σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες στην Ευρώπη ξεπερνούν τα 5 τρισ. ευρώ, αυξανόμενα διαρκώς, από χρόνο σε χρόνο. Κάπου εδώ τίθεται ένα άλλο, αρκετά ενδιαφέρον ερώτημα: «Πόσο συνάδει η υποχρεωτική δημιουργία τέτοιων απολογισμών με την εθελοντική χροιά που εμπεριέχει ο όρος της εταιρικής υπευθυνότητας;». Το ερώτημα ωστόσο αυτό δεν λαμβάνει υπόψη του τις διεθνείς τάσεις σε αυτό το κομμάτι του επιχειρείν, τάσεις που δείχνουν ότι η δημοσιοποίηση τέτοιου είδους στοιχείων θα γίνει υποχρεωτική, είτε κανονιστικά, είτε εθιμικά.

Στη Γαλλία ήδη είναι υποχρεωτικό εδώ και χρόνια να δημοσιεύουν οι εταιρείες στοιχεία για την κοινωνική και περιβαλλοντική τους δράση, ενώ στη Σουηδία αυτό θεσμοθετήθηκε πριν δύο περίπου χρόνια για 52 εταιρείες... του δημόσιου τομέα. Λίγο αργότερα, τη στρατηγική αυτή ακολούθησε και η Δανία, ενώ έπεται και συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα εντεινόμενο ενδιαφέρον για κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις των μεγάλων εταιρειών από πλείστους φορείς, όπως είναι οι ΜΚΟ, οι καταναλωτές, οι κυβερνήσεις, οι επενδυτές. Κάτι που ευνοεί και η μετεξέλιξη των κρατών σε μια παγκόσμια κοινωνία πληροφοριών και διαφάνειας, όπου η πληροφορία διαχέεται από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Οι ενοποιημένοι οικονομικοί απολογισμοί στο μικροσκόπιο της Ευρώπης
Ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος της EuroCharity, μιλώντας στο Marketing Week εκτίμησε ότι η οδηγία 2011/0308 (COD) αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα στη μη χρηματοοικονομική λογοδοσία των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει, η πλειονότητα των εταιρειών εξακολουθεί να μη δημοσιοποιεί συγκεντρωτικά στοιχεία που άπτονται τέτοιων θεμάτων «κρυμμένη πίσω από το δέντρο της εθελοντικής λογοδοσίας που αποτελεί την πεμπτουσία της ΕΚΕ». Και συνεχίζει: «Όπως διαφαίνεται μέσα από την προτεινόμενη Οδηγία, οι εταιρείες οφείλουν να ενστερνιστούν πλέον τη νέα τάση προσθήκης των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων στις οικονομικές εκθέσεις. Η προτεινόμενη Οδηγία αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών».

Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της επιχείρησης, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Σπανός, η Οδηγία λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις μεσαίες επιχειρήσεις, κρίνοντας σκόπιμο τα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν την επιλογή να απαλλάσσουν κάποιες επιχειρήσεις από την υποχρέωση δημοσιοποίησης μη οικονομικών πληροφοριών στην έκθεση διαχείρισής τους.

«Σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις, το Ιntegrated Report είναι η ενιαία και μοναδική έκθεση της εταιρείας, απαντώντας στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για μία τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στο εξωτερικό, καθώς κάθε στοιχείο της ενιαίας έκθεσης παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές και στα ενδιαφερόμενα μέρη για την παρούσα αλλά και μελλοντική επίδοση του οργανισμού. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση υποδεικνύοντας τους συσχετισμούς μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης».

Σύμφωνα με πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της KPMG, μόλις το 33% των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα προβαίνει στη δημοσιοποίηση Κοινωνικών Απολογισμών, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για τις εταιρείες που δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα την έννοια της ΕΚΕ στην επιχειρησιακή στρατηγική τους, κενό το οποίο θα καλύψει η νέα Οδηγία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Η Οδηγία αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10/7/2012, ενώ με την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία «θα υπάρξουν και οι ανάλογες διευκρινιστικές διατάξεις προκειμένου οι εταιρείες να προσαρτήσουν τα απαραίτητα στοιχεία, ενδεχομένως στις οικονομικές καταστάσεις του 2014» καταλήγει ο Μ. Σπανός.


Λένα Μαμιδάκη, Διευθύντρια Mάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Mamidoil-Jetoil

«Άστοχη η υποχρεωτική δημοσίευση Κοινωνικού Απολογισμού» 
H Mamidoil-Jetoil αποτελεί μια από τις εταιρείες που αποδεικνύουν έμπρακτα και κάθε χρόνο τη στρατηγική τους έμφαση σε ενέργειες εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, δημοσιεύοντας παράλληλα τους σχετικούς Κοινωνικούς Απολογισμούς. Η εμπειρία της σε θέματα ΕΚΕ είναι δεδομένη και δεν θα μπορούσε παρά να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις γύρω από τα θεσμικά ζητήματά της. Η Λένα Μαμιδάκη, Διευθύντρια Mάρκετινγκ & Επικοινωνίας της εταιρείας, απάντησε σε σημαντικά ερωτήματα για το ζήτημα των Απολογισμών, αλλά γενικότερα για τη δυναμική των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης.


Marketing Week: Η νέα οδηγία της Ε.Ε. για την υποχρεωτική δημοσίευση στοιχείων που αφορούν σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις των μεγάλων ή/και εισηγμένων στα χρηματιστήρια εταιρειών εκτιμάτε ότι είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση; Για ποιους λόγους; Και τελικά, η λέξη «υποχρεωτική» πιστεύετε ότι συνάδει με την εθελοντική χροιά που εμπεριέχει ο όρος της Εταιρικής Υπευθυνότητας;

Λένα Μαμιδάκη:
Προσωπικά πιστεύω ότι η κίνηση είναι σε λάθος κατεύθυνση. Αναιρεί την έννοια της εθελοντικής δέσμευσης των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ. Όταν κάτι γίνεται υποχρεωτικό, είναι ή γίνεται συνήθως νόμος. Συνεπώς παύει να γίνεται με πρωτοβουλία της επιχείρησης. Η ΕΚΕ πρέπει να είναι πέρα και πάνω από αυτά που προβλέπουν οι νόμοι. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ε.Ε. είναι να δώσει κίνητρα ή/και να επιβραβεύει με κάποιον τρόπο τις επιχειρήσεις που έχουν εντάξει την ΕΚΕ στη στρατηγική τους και συνεισφέρουν με τις δράσεις τους προς
την κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Marketing Week: Πιστεύετε ότι το περιεχόμενο των Απολογισμών βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο; Σε επίπεδο ουσιαστικών στοιχείων που περιέχουν, κειμένων, ύφους; Έχει παίξει ρόλο σε αυτή την εξέλιξη ο ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος;

Λένα Μαμιδάκη:
Όντως το περιεχόμενο των Απολογισμών βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Οι εταιρείες που εκδίδουν αρκετά χρόνια Απολογισμούς έχουν εξοικειωθεί πλέον με το αντικείμενο, το περιεχόμενο βελτιώνεται γιατί βελτιώνονται οι ίδιες οι εταιρείες και οι δράσεις που αναπτύσσουν και άρα έχουν να παρουσιάσουν πιο ουσιαστικά στοιχεία και προγράμματα, ενώ παράλληλα έχει αναπτυχθεί και ένας άτυπος, ευγενής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών για να παρουσιάσουν τα πρακτέα και τις δεσμεύσεις τους με τρόπο που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των συμμετόχων τους και θα τους κάνει να ξεχωρίσουν από τον άμεσο ανταγωνισμό τους. Ο ανεξάρτητος έλεγχος βοηθά, γιατί προσδίδει περαιτέρω αξιοπιστία στο περιεχόμενο.

Marketing Week: Θεωρείτε ότι ο έλληνας καταναλωτής επηρεάζεται θετικά ακόμα και σήμερα από μια εταιρεία που έχει έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο;

Λένα Μαμιδάκη:
Η στάση του Έλληνα απέναντι στις επιχειρήσεις είναι πολλές φορές στρεβλή, γιατί γενικότερα στην Ελλάδα το επιχειρείν διώκεται ως κάτι κακό και ανήθικο. Έτσι, ο έλληνας καταναλωτής είναι αρκετά καχύποπτος απέναντι στις επιχειρήσεις, όχι αδίκως μερικές φορές. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, και ειδικά τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, μεσούσης της κρίσης, διαφαίνεται μία μεταστροφή των καταναλωτών που είναι –πιστεύω– πιο πρόθυμοι να αποδώσουν εύσημα και να υποστηρίξουν εταιρείες που αποδεδειγμένα έχουν να επιδείξουν κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο. Και αυτές οι εταιρείες πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα βγουν «κερδισμένες» στα μάτια των καταναλωτών.

Όπως δηλαδή θα στηρίξεις τον φίλο που σε στήριξε με τη σειρά του σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής σου, έτσι πιστεύω ότι οι καταναλωτές θα εκτιμήσουν και θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις που θα «σταθούν» δίπλα τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία. Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει ο έλληνας καταναλωτής να γνωρίζει το έργο των επιχειρήσεων για να μπορεί να τις αξιολογήσει και εδώ μπαίνουμε σε μία μεγάλη συζήτηση για το πώς και με ποιον τρόπο πρέπει να επικοινωνεί μία επιχείρηση το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της έργο, για να μπορεί αυτό να αξιολογηθεί και εκτιμηθεί από τους καταναλωτές, χωρίς ωστόσο να γίνεται διαφήμιση για χάρη της διαφήμισης και μόνο.

Γλαύκος Περσιάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Vodafone

«Και φέτος το περιεχόμενο του Απολογισμού κατατάσσεται στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI»
Η Vodafone αποτελεί μια από τις πλέον συνεπείς εταιρείες σε ζητήματα Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισμού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Απρίλιος 2010-Μάρτιος 2011), ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Γλαύκος Περσιάνης, σχολίασε: «Στον 9ο Απολογισμό μας παρουσιάζουμε τα προγράμματα που εφαρμόζουμε και θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε, τους στόχους και τα αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς και τις δεσμεύσεις μας για το νέο οικονομικό έτος.

Για την παρουσίαση των παραπάνω, για 7η συνεχή χρονιά, έχουμε ακολουθήσει τις διεθνείς οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), με στόχο την αντικειμενική και διάφανη παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας. Ως επιστέγασμα της προσπάθειάς μας για συνεχή βελτίωση του εύρους αλλά και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, είμαστε πολύ υπερήφανοι που και φέτος το περιεχόμενο του Απολογισμού κατατάσσεται στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI, ενώ επιπλέον έχει γίνει διασφάλιση μέρους του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΑΑ1000 μετά από έλεγχο από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα».

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της εταιρείας, Αγγελική Παπαντωνίου, σχολιάζοντας τον νέο Απολογισμό, τόνισε: «Στη Vodafone συνεχίζουμε να επενδύουμε σε προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και βελτιώνουμε κάθε χρόνο την επίδοσή μας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στόχος μας είναι η μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία μας, αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας». 

Marketing Week (T. 1387)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Marketing Week Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

Προτεινόμενες ειδήσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

Δημόσιος Τομέας

Retail

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778