Marketing Week - Έρευνα, ΙΕΛΚΑ: Θετικά αξιολογούν οι Έλληνες την αγοραστική εμπειρία στα σουπερμάρκετ

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Marketing

Έρευνα, ΙΕΛΚΑ: Θετικά αξιολογούν οι Έλληνες την αγοραστική εμπειρία στα σουπερμάρκετ

20 Σεπτεμβρίου 2017 | 09:21 Γράφει η Ευγενία  Κουτήφαρη Topics: Retail,Έρευνες

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογεί ο Έλληνας καταναλωτής την αγοραστική εμπειρία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, εξαίροντας ως «δυνατό τους χαρτί» το προσωπικό των καταστημάτων. Επίσης, θετικά αξιολογείται η ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και η ίδια η διαδικασία αγοράς.

Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) στην ετήσια πανελλήνια έρευνα καταναλωτών σουπερμάρκετ, με δείγμα 2.000 ατόμων, εξετάζει ανάμεσα σε άλλα θέματα την ευρύτερη οικονομική/κοινωνική συνεισφορά των σουπερμάρκετ. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, καθώς και σημαντικές απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών γύρω από τον ρόλο των σουπερμάρκετ στην οικονομία και ανάπτυξη της χώρας.

Το γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την αγοραστική εμπειρία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ. Φαίνεται ότι σε αντίθεση με μετρήσεις τρίτων ερευνών που αφορούν συνολικά το λιανικό εμπόριο, το λιανεμπόριο τροφίμων και συγκεκριμένα ο κλάδος των σουπερμάρκετ, διαφοροποιείται και αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά. Σε συνδυασμό μάλιστα με ευρήματα της έρευνας που έχουν δημοσιευτεί νωρίτερα και αφορούν την αξιολόγηση του Έλληνα καταναλωτή της συνεισφοράς του σουπερμάρκετ εν μέσω οικονομικής κρίσης στην οικονομία και τη καθημερινότητα, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του κλάδου για τον Έλληνα καταναλωτή. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θεωρούν ότι:
- Το πιο «δυνατό» σημείο της αγοραστικής εμπειρίας είναι το προσωπικό των καταστημάτων. Άλλωστε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου έχουν βραβευτεί επανειλημμένως για το ανθρώπινο δυναμικό τους και τη διαχείρισή τους. Οι καταναλωτές έχουν θετική γνώμη για το προσωπικό του ταμείου σε ποσοστό 85% και συνολικά για την εξυπηρέτηση και βοήθεια που λαμβάνουν από το προσωπικό σε ποσοστό 84%. Σημειώνεται ότι τα σουπερμάρκετ στηρίζουν την απασχόληση στην Ελλάδα και την τοπική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας που διατηρεί την απασχόληση στην Ελλάδα, με περίπου 190 χιλ. θέσεις εργασίας.
- Ιδιαίτερα θετική είναι η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων προϊόντων στα ράφια των σουπερμάρκετ. Οι θετικές γνώμες για την ποικιλία προϊόντων φτάνουν το 81%, ενώ οι θετικές γνώμες για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων φτάνουν το 78%, το οποίο είναι και ιδιαίτερα υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Πρόκειται για αποτέλεσμα των μακροχρόνιων επενδύσεων των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ, τόσο σε εσωτερικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας και εξελιγμένο εξοπλισμό, όσο και των μακροχρόνιων συνεργασιών με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, η αξιολόγηση των οποίων έχει πολύ απαιτητικά κριτήρια. Σήμερα, τα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα συνεργάζονται με χιλιάδες Έλληνες παραγωγούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην αντίστοιχη έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται πάνω από 28 χιλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε στην παραγωγή, είτε στο χονδρεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα.
- Ακόμα και σε σχέση με τις κατηγορίες προϊόντων όπου τα σουπερμάρκετ ως κλάδος καταγράφουν έλασσον ποσοστό πωλήσεων, με τα μικρά σημεία πώλησης να έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς, η αξιολόγηση είναι θετική με αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το σουπερμάρκετ παρέχει φρέσκα προϊόντα (κρέας, ψάρι, οπωροκηπευτικά) υψηλής ποιότητας.
- Σε σχέση με καθεαυτή τη διαδικασία αγοράς, οι θετικές απαντήσεις φτάνουν στο 79%, με τους καταναλωτές να θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν τις αγορές τους πιο γρήγορα και άνετα σε σχέση με άλλα καταστήματα. Άλλωστε, την τελευταία 20ετία το δίκτυο καταστημάτων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο σε αριθμό καταστημάτων, όσο και σε ποιότητα, με καινοτόμα καταστήματα που έχουν βραβευθεί διεθνώς. Τα καταστήματα πέρα από τη συνεχή διαθεσιμότητα ποιοτικών προϊόντων σε μεγάλο εύρος ποικιλίας και τιμών, παρέχουν και σημαντικές συμπληρωματικές υπηρεσίες (π.χ. παρκινγκ, εξυπηρέτηση και διανομή κατ’ οίκον).
Συνολικά το 70% του κοινού – το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό – δηλώνει ότι όταν φεύγει από το σουπερμάρκετ είναι πιο ευχαριστημένο-ευτυχισμένο, κάτι που έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία του κοινού, όπως το διαθέσιμο εισόδημα και η οικονομική ύφεση. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι καταναλωτές έχουν αυξήσει την τελευταία 3ετία σε μεγάλο βαθμό τις θετικές γνώμες τους για τις προσπάθειες των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα και τη στήριξή τους στην αντιμετώπιση της κρίσης, ανταποκρινόμενα στη μείωση του εισοδήματος του κοινού. Οι θετικές γνώμες το 2016 έχουν φτάσει στο 54%. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας συγκράτησης των τιμών και των προσφορών, οι οποίες ξεπερνούν σε αξία τα 700 εκατ. ευρώ ετησίως.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Έλληνας καταναλωτής θεωρεί το σουπερμάρκετ το καλύτερο σημείο πώλησης τροφίμων, βάσει όλων των κριτηρίων, με τις τιμές και την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών (value for money) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ S/M ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ
Επιπλέον, μέσα από την έρευνα προκύπτει και το γενικό συμπέρασμα ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τη συνεισφορά του σουπερμάρκετ εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Επίσης, γίνεται σαφές ότι για το ευρύ ελληνικό κοινό το σουπερμάρκετ αποτελεί «στήριγμα» της οικονομίας και της καθημερινότητας. Συνολικά, οι καταναλωτές θεωρούν θετική τη συμβολή των σουπερμάρκετ στην ελληνική οικονομία (μέσω των επενδύσεων, της προσφοράς τους στο ΑΕΠ, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κ.λπ.) σε ποσοστό 61%. Τα σουπερμάρκετ στηρίζουν την απασχόληση στην Ελλάδα και την τοπική οικονομία με θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 56% και 59%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας που διατηρεί την απασχόληση στην Ελλάδα, με περίπου 190 χιλ. θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο λιανεμπόριο καταστημάτων τροφίμων η απασχόληση έχει αυξηθεί την τελευταία 5ετία και μόνο μέσα στο 2016 δημιουργήθηκαν 5.500 περισσότερες θέσεις εργασίας. Τα σουπερμάρκετ ενισχύουν τους Έλληνες παραγωγούς με θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 59%, κάτι που είναι αποτέλεσμα των μεγάλων πανελλήνιων δικτύων καταστημάτων που έχουν αναπτύξει, αλλά και τη συνεργασία με τοπικούς Έλληνες παραγωγούς. Παράλληά, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 53% έχει θετική άποψη για τον ρόλο που παίζει ο κλάδος των σουπερμάρκετ στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια, οι οργανωμένες και εξειδικευμένες προσπάθειες του κλάδου έχουν οδηγήσει σε συνολική εξοικονόμηση στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας η οποία εκτιμάται σε 180 χιλ. ΜWh (6% μέση ετήσια μείωση) και σε συνολική μείωση στις ετήσιες εκπομπές CO2 η οποία εκτιμάται σε 200 χιλ. tn CO2 (5.5% μέση ετήσια μείωση). Επίσης, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι καταναλωτές έχουν αυξήσει την τελευταία 3ετία σε μεγάλο βαθμό τις θετικές γνώμες τους για τις προσπάθειες των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα και τη στήριξή τους στην αντιμετώπιση της κρίσης, ανταποκρινόμενα στη μείωση του εισοδήματος του κοινού.

Marketing Week (T. 1521)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Marketing Week Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Τα πιο δημοφιλή Topics

Προτεινόμενες ειδήσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

Δημόσιος Τομέας

Retail

©2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778